Non Teaching Staff
Sr. No. Name
1. Mr. Satyendra Dabhade
2. Mr. Shaikh Sattar
3. Mr. Shaikh Moiezuddin
4. Mr. Hafeez Qureshi
5. Mr. Bhausaheb Kalunke
6. Mr. Shaikh Yusuf
7. Mr. Basharat Hussain
8. Mr. Bhagwan Khalse
9. Mr. Shaikh Rafiuddin
10. Mr. Harne Somnath
11. Mr. Abdul Raheem
12. Mr. Mohd. Riyaz
13. Mr. Shaikh Moiez
14. Mr. Syed Farooque
15. Mr. Shaikh Muffasir
16. Mr. Shaikh Mohammed B.
17. Mr. Khan Mushtaq
18. Mr. Bhikan Pathan
19. Mr. Shaikh Yusuf
20. Mr. Azam Pasha
21. Mr. Mohammad Hussain
22. Mr. Shaikh Viqhar
23. Mr. Sk. Kaleem
24. Mr. Sk. Mushtaq
25. Mr. Sk. Haroon
26. Mr. Shaikh Waseem
27. Mr. Sk. Fayyaz
28. Mr. Syed Irfan
29. Mr. Shaikh Mubeen
30. Mr. Syed Ali Ghazanfar
31. Mr. Pathan Taufeeque
32. Mr. Abdul Qayyum
33. Divekar Priyanka
34. Shaikh Naeem