Sr. No Name
01 Mr. Shaikh Sattar
02 Mr. Shaikh Moizuddin
03 Mr. Hafeez Qureshi
04 Mr. Bhausaheb Kalunke
05 Mr. Shaikh Yusuf
06 Mr. Basharat Hussain
07 Mr. Bhagwan Khalse
08 Mr. Shaikh Rafiuddin
09 Mr. Somnath Harne
10 Mr. Abdul Raheem
11 Mr. Mohammed Riyaz
12 Mr. Shaikh Moiez
13 Mr. Syed Farooque
14 Mr. Shaikh Mufassir
15 Mr. Khan Mushtaq
16 Mr. Bhikan Pathan
17 Mr. Shaikh Yusuf
18 Mr. Azam Pasha
19 Mr. Mohammed Hussain
20 Mr. Shaikh Viquar
21 Mr. Shaikh Kalim
22 Mr. Shaikh Mushtaq
23 Mr. Shaikh Haroon
24 Mr. Shaikh Waseem
25 Mr. Shaikh Fayyaz
26 Mr. Shaikh Mubin
27 Mr. Syed Ali Ghazanfar
28 Mr. Pathan Taufeeque
29 Mr. Syed Mushtaq
30 Ms. Divekar Priyanka
31 Mr. Abdul Qayyum
32 Mr. Shaikh Naeem
33 Mr. Syed Najeeb Ali
34 Mr. Saleem Khan
35 Mr. Arshad Khan
36 Mr. Shaikh Ikramuddin
37 Mr. Shaikh Arbaz
38 Mrs. Syed Shabana
39 Mr. Shahed Hussain
40 Mr. Riyaz Patel
41 Mr. Zubair Shah
42 Mr. Sayyad Feroz
43 Mr. Zakir Shah
44 Mr. Mohammed Luqman
45 Mr. Roshan Khan